2018. november 26., hétfő

Új arculat

Sokat gondolkodtam azon, mit is tehetnék, hogy az oldal érdekes maradjon, 'képes' legyen (legyenek rajta fotók is, ne csak képes legyen információkat közölni), meg izgalmas. Próbáljon bemutatni egy hobbit, egy életformát, egy életérzést, vagy valami ehhez hasonlót. Mutassa be továbbra is a természetet és mindent, lehetőleg mindent amit csak lehet. Persze ez egyedül kicsit nehézkes lenne, ezért hívom majd segítségül: Silvanust, St.Hubertust és Dianát.

Silvanus az erdők (silvae), legelők és nyájak, határok és majorságok ősi itáliai istene, akit falun minden házban tiszteltek, de titkos hatalmától féltek is. Rendesen három szobrot állítottak neki, egyet a házban, egyet a mezőn és egyet a birtok szélén. Ősszel aratóünnepét ülték és a gyümölcs zsengéjét neki áldozták. A költők néha Pannái és Silenosszal is azonosítják és több Silvanusról is beszélnek. Pannóniában nagy tiszteletben állott, mint Silvanus Domesticus; egy aquincumi emléken pedig három Silvana is szerepel. Többnyire szakállasán ábrázolják, a bal vállán állatbőr, fején fenyőkoszorú, jobb kezében kacorkés, bal kezében fenyőgally.

Hubert vagy Hubertus (a vadászok, erdészek, lövészcéhek védőszentje) fiatalkorában Neustria királya, III. Theuderich párizsi udvarában nevelkedett. A majordomus, Ebroin azonban a legtöbb nemest elüldözte, és az ifjú Hubert is az Austrasiai királyság metzi udvarába menekült. A metzi majordomus, Pippin, szívélyesen fogadta Hubertet, és udvarmesterré nevezte ki. Hubert 682-ben vette feleségól Floribanne-t, a leuveni herceg lányát, aki azonban fiuk születése után meghalt. Hubert ekkor visszavonult az udvari élettől és korábbi nagy szenvedélyétől, a vadászattől. A rákövetkező év nagypéntekén Hubert mégis vadászni indult, és a legenda szerint egy gyönyörű szarvast pillantott meg, agancsai között fénylő kereszttel. A szarvas tanácsára felkereste Maastricht püspökét, Lambertet és annak irányításával papnak tanult, rövidesen felszentelték és rövidesen Lambert egyik legfőbb segítője lett. A legenda szerint 708-ban Hubert zarándoklatra indult Lambert tanácsára és éppen Rómában tartózkodott, amikor Lambertet meggyilkolták. A szent legendája szerint a pápa látomásban értesült a gyilkosságról és ugyanez a látomás sugallta, hogy Hubertet nevezze ki a megüresedett püspöki székbe. Hubert maga is kereste a mártíromságot, de számos kísérlete sikertelen volt. 720-ban egy látomás alapján Szt. Lambert tartományait Liège városába vitette, ahol megalapította a liègei püspökséget.

Diana holdistennő a római mitológiában népek védnöke, a nők, a szülés és gyermeknevelés patrónája, az állatok és a vadászat istennője. Temploma Ariciánál volt, melyet augusztus 13-án, a rabszolgák ünnepén alapítottak, Rómában pedig az Aventinuson volt a szentélye. Neve a dia (fény) tőre vezethető vissza és a „holdfény” szinonimája. Diana kultusza a klasszikus köztársaság korban tovább bővült. A görög panteon más isteneinek átvétele mellett a meglévőket is azonosították görög istenekkel, így Dianát Artemisszel. Ekkortól a vadászat (A vadászat azon tevékenységek összességét jelenti, amit a vadon élő állatok felett az ember hajt végre. Nemcsak az állat elejtését értik ez alatt, hanem beletartozik a vadgazdálkodás, a vadvédelem, a trófeák kezelése, az állatok gondozása és esetleges befogása is. A vadászattal foglalkozó szakembereket vadásznak nevezik.) istene is. Ő uralja a vadállatokat és a vadont is, valamint a szüzesség jelképe. Megmaradt a latin népek, a szülés és a nők védnökének és holdistennőnek is, amely tulajdonságokkal Artemisz sosem rendelkezett.